Świąteczna zbiórka słodyczy - czekolady z oddawania krwi i inne słodycze dla dzieci z Domu Dziecka należy przekazać do Prezesa Stowarzyszenia. 

Zbiórka do 17.12.2022.