Logo

Prawa i przywileje Honorowych Dawców Krwi

Honorowe krwiodawstwo oparte jest przede wszystkim na zasadzie dobrowolnego oddawania krwi bez pobierania w zamian wynagrodzenia. Tytuł Honorowego Dawcy Krwi przysługuje każdemu kto został zarejestrowany w jednostce publicznej służby krwi i oddał ją bezpłatnie. Takiej osobie, zgodnie z art. 9-13 ustawy o publicznej służbie krwi przysługują określone prawa i przywileje. Oto te najważniejsze z nich:


Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1. 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych - w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym.

2. 100% zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której odbywa się proces oddawania krwi.

3. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi, który musi składać się z co najmniej 4.500 kalorii (jest to równowartość ośmiu czekolad).

4. Uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz świadczeń aptek bez kolejki.

5. Pełna anonimowość, którą zapewnia publiczna służba zdrowia.

6. Ekwiwalent pieniężny w przypadku dawców rzadko spotykanych grup krwi oraz tych poddanych różnego rodzaju zabiegom uodparniającym przed jej pobraniem (np. dawcy osocza krwi).

7. Możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania. Więcej informacji tutaj.

8. Bezpłatne przejazdy lub ulgi środkami komunikacji miejskiej - ustalane przez rady miejskie poszczególnych miast. Więcej szegółów dotyczących ulg w komunikacji miejskiej w woj. Kujawsko-Pomorskim znajdziesz tutaj.


Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:

1. 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych - w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym.

2. 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego - jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.
Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:
- datę wydania,
- imię i nazwisko dawcy krwi,
- informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Aby otrzymać kolejne zaświadczenie należy co najmniej 3 razy oddać krew lub jej składniki po dacie otrzymania ostatniego zaświadczenia.
UWAGA! Zaświadczenia były wydawane do 30 czerwca 2023 r. Tym samym aktualnie nie można już korzystać z powyższej ulgi na przejazdy.


Pomóż nam promować krwiodawstwo!