Logo

Donacja płytek krwi

Co to jest?

Płytka krwi (trombocyt, krwinka płytkowa) jest to morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki (nie jest ona komórką w przeciwieństwie do erytrocytów oraz leukocytów) pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, odgrywający istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. Osocze krwi (plazma) to główny składnik krwi pełnej. Stanowi on około 55% jej objętości. To właśnie w osoczu zawieszone są elementy morfotyczne, czyli krwinki czerwone i białe oraz płytki krwi.


Komu podawane są trombocyty?

Płytki krwi podawane są chorym, także dzieciom poddawanym masywnej chemio i radioterapii z powodu nowotworów złośliwych i chorób krwi np. białaczki. U tych ludzi terapia uszkadza komórki szpiku kostnego, które tworzą płytki krwi.

Płytki krwi

Jak wygląda zabieg poboru płytek krwi?

Trombafereza polega na tym, że z krwi pełnej jednego dawcy wyizolowywane są krwinki płytkowe przy użyciu separatora komórkowego. Czas trwania pobierania płytek krwi metodą trombaferezy jest zmienny dla różnych dawców i wynosi około 60 - 90 min.


Kto może oddać trombocyty?

Aby oddać osocze trzeba spełniać takie same wymagania jak dawca krwi pełnej. Przed pobraniem trombocytów badana jest ich ilość w krwi potencjalnego dawcy - musi być ona wystarczająco duża, aby pobranie było bezpieczne dla oddającego.Pomóż nam promować krwiodawstwo!