Logo

Grupy krwi

Typy krwi są określane przez obecność lub brak pewnych antygenów - substancji, które mogą wywoływać odpowiedź immunologiczną, jeśli są obce ciału. Ponieważ niektóre antygeny mogą pobudzać układ odpornościowy pacjenta do atakowania przetaczanej krwi, bezpieczne transfuzje krwi zależą od dokładnego opisania krwi i próby przyżowej.


Istnieją cztery główne grupy krwi określone przez obecność lub brak dwóch antygenów (A i B) na powierzchni czerwonych krwinek:


Grupa A

Krwinka czerwona z antygenem A
Ma tylko antygen A na krwinkach czerwonych (i przeciwciało B w osoczu)

Grupa B

Krwinka czerwona z antygenem B
Ma tylko antygen B na krwinkach czerwonych (i przeciwciało A w osoczu)

Grupa AB

Krwinka czerwona z antygenami A i B
Ma zarówno antygeny A, jak i B na krwinkach czerwonych (ale ani przeciwciało A, ani B nie znajduje się w osoczu)

Grupa 0

Krwinka czerwona bez antygenów
Nie ma antygenów A i B na krwinkach czerwonych (ale oba przeciwciała A i B znajdują się w osoczu)

Oprócz antygenów A i B istnieje białko zwane czynnikiem Rh, które może być obecne (+) lub nieobecne (-), tworząc 8 najczęstszych rodzajów krwi (A +, A-, B +, B-, O +, O-, AB +, AB-).


Istnieje ponad 600 innych znanych antygenów, których obecność lub brak tworzy "rzadkie grupy krwi". Niektóre rodzaje krwi są unikalne dla określonych grup etnicznych lub rasowych. Np. donacja krwi osoby mającej afrykańskie korzenie może być najlepszą nadzieją dla pacjentów cierpiących na niedokrwistość sierpowatokrwinkową, z których wielu ma afrykańskie pochodzenie.


Grupy krwi a transfuzje

Schemat dopasowania grup krwi do transfuzji

Sposoby, w jakie rodzaje krwi muszą być dopasowane do bezpiecznej transfuzji zostały pokazane na schemacie.


Ponadto pacjentom z krwią Rh- może być podana tylko krew Rh-, a pacjentom Rh+ może być podana krew Rh- lub Rh+.


Zasady dotyczące osocza są odwrotne.


Uniwersalny dawca krwinek czerwonych ma krew typu 0 Rh-.


Uniwersalny dawca osocza ma krew typu AB.


Dziedziczenie grup krwi

Podobnie jak kolor oczu, grupa krwi przekazywana jest genetycznie od rodziców. To, czy Twoja grupa krwi jest typu A, B, AB czy 0, zależy od rodzaju krwi Twojej matki i ojca.


Poniższe grafiki prezentują potencjalne typy krwi, które możesz dziedziczyć.


Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa 0 i B
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A
Dziedziczenie krwi grupa A i A

Informacje pochodzą ze strony Amerykańskiego Czerwonego Krzyża


Pomóż nam promować krwiodawstwo!