Logo

Objawy niepożądane po oddaniu krwi

Procedury pobierania krwi i jej składników są dla większości dawców zabiegami bezpiecznymi i dobrze tolerowanymi. Mogą jednak wystąpić powikłania, które można podzielić na:

Występujące rzadko:
 1. Hemodynamiczne - związane ze zmniejszeniem objętości krwi krążącej. Zwykle ustępują samoistnie w ciągu 5-10 minut.
  • U niewielkiej liczby dawców (ok. 2-3 %) - [u dawców pierwszorazowych (8-11%), u wielokrotnych (1-2%)] po oddaniu krwi pełnej mogą wystąpić tzw. reakcje wazowagalne (nagłe osłabienie, potliwość, zawroty głowy, bladość skóry oraz spadek ciśnienia tętniczego w czasie lub bezpośrednio po oddaniu krwi). Reakcje te może wywołać niekiedy już sam widok krwi lub przyrządów do jej pobierania. W rzadkich przypadkach może dojść także do omdlenia - zwykle w czasie lub bezpośrednio po oddaniu krwi.
 2. Naczyniowe - wynikające najczęściej z techniki wkłucia do żyły i obsługi wkłucia.
  • Krwawienie z miejsca wkłucia;
   • Krwiaki - ich przyczyną może być zbyt krótkie utrzymywanie opatrunku uciskowego lub zbyt szybkie przeciążenie kończyny górnej, z której była pobierana krew (praca fizyczna) po pobraniu krwi.
 3. Metaboliczne:
  • Hipokalcemia, czyli obniżenie stężenia wapnia we krwi podczas oddawania płytek krwi.
 4. Alergiczne:
  • Miejscowe łagodne reakcje skórne (pokrzywka, rumień).

Występujące bardzo rzadko:
 • Nakłucie tętnicy;
 • Infekcje w miejscu wkłucia - związane z niedostateczną aseptyką miejsc wkłucia do naczyń;
 • Uszkodzenie nerwu pośrodkowego - związane z techniką wkłucia, uciskiem krwiaka lub złym ułożeniem kończyny górnej w czasie donacji;
 • Zator powietrzny - wskutek niewłaściwej techniki pobierania;
 • zaburzenie gospodarki żelazem w ustroju;
 • dreszcze, gorączka, hipotonia.

Występowanie niektórych objawów niepożądanych można ograniczyć odpowiednio przygotowując się do oddania krwi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Pomóż nam promować krwiodawstwo!