Logo

Odznaczenia dla krwiodawców

W Polsce dla krwiodawców przewidziane są dwa odznaczenia resortowe (ministerialne), są to:
  • Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", które ma 3 stopnie.
  • Odznaka "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Poza powyższymi, istnieje wiele odznaczeń nadawanych przez Kluby Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenia i inne organizacje promujące krwiodawstwo. Poniżej przedstawiamy opis i zasady przyznawania odznaczeń ministerialnych, które obecnie może otrzymać honorowy dawca krwi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Warto zaznaczyć, że odznaczenie "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nie jest tym samym co tytuł "Honorowy Dawca Krwi", który przysługuje każdemu kto choć raz bezpłatnie (honorowo) oddał krew lub jej składniki.
Artykuł 6. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi określa komu przysługuje tytuł i odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Ustawa przewiduje 3 stopnie oznaczenia.

Tytuł i odznaka ZHDK III stopnia

Odznaka ZDHK III stopnia
Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” przysługuje dawcy krwi:
  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

Tytuł i odznaka ZHDK II stopnia

Odznaka ZDHK II stopnia
Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” przysługuje dawcy krwi:
  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

Tytuł i odznaka ZHDK I stopnia

Odznaka ZDHK I stopnia
Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” przysługuje dawcy krwi:
  • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Podstawą prawną dla tego odznaczenia jest artykuł 6. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Odznaczenie może otrzymać osoba, która oddała 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Wraz z odznaczeniem otrzymuje się również legitymację, która potwierdza uzyskanie tego tytułu.

Wniosek może złożyć:
  • dyrektor centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  • ogólnopolskie stowarzyszenie honorowych dawców krwi.
Uwaga! Wniosek złożony bezpośrednio przez osobę, której dotyczy nie będzie rozpatrywany (jako niezgodny z ustawą o publicznej służbie krwi).

Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu nie zapewnia żadnych dodatkowych praw oraz przywilejów.

Pomóż nam promować krwiodawstwo!