Logo

Jak dołączyć do Stowarzyszenia?

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Krwiodawców "Fara", należy:
- być pełnoletnim,
- przynajmniej raz honorowo oddać krew lub jej składniki,
- zapoznać się ze statutem naszego Stowarzyszenia,
- wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia - pobierz pustą deklarację.


Deklarację można dostarczyć do Zarzadu Stowarzyszenia na dwa sposoby:
- po uprzednim kontakcie (np. za pomocą zakładki kontakt) w terminie ustalonym z Zarządem Stowarzyszenia,
- podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (Termin najbliższego zebrania jest widoczny na podstronie wydarzenia).

Istnieje także możliwość uzyskania papierowej deklaracji (po uprzednim kontakcie z Zarządem).