Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu: Marta Zielińska

Zastępca Prezesa Zarządu: Wojciech Szełęga

Sekretarz Zarządu: Adrian Piwek

Skarbnik Zarządu: Krzysztof Zieliński

Członek Zarządu: Michał Jóśkiewicz

Zarząd Stowarzyszenia Od lewej: Michał Jóśkiewicz, Wojciech Szełęga, Adrian Piwek, Marta Zielińska, Krzysztof Zieliński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Jakub Wieczorek

Członek Komisji: Krzysztof Keler

Członek Komisji: Eliza Lewandowska

Członek Komisji: Kacper Mochalski